Top logo

logo 4

Top EU logo

petica sufinancira

Predstavljanje projekta „PETICA ZA DVOJE - IV. faza“ na Regionalnim danima Eu fondova

U Požegi je 1. rujna 2018. na Trgu Svetog Trojstva organizirano informativno-edukativno događanje pod nazivom „Regionalni dani EU fondova“ . Grad Požega je nositelj projekta u partnerstvu sa 3 gradske osnovne škole: OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića, i OŠ Dobriša Cesarića.
Na sajmu EU fondova predstavili smo posjetiteljima naš projekt „PETICA ZA DVOJE - IV. Faza“ svi zainteresirani, imali su priliku saznati više o našem projektu, aktivnostima projekta te ostvarenim rezultatima. Upoznati su o važnosti integracije učenika s teškoćama u redovnom obrazovnom sustavu u skladu s njihovim mogućnostima i potrebama te postignutim rezultatima uz pomoć pomoćnika u nastavi.
Projekt „Petica za dvoje – IV. faza“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020., ukupna vrijednost projekta je 6.342.252,00 kuna.
Cilj projekta je olakšati integraciju učenika s teškoćama u razvoju, njihovo emocionalno funkcioniranje, poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i kvalitetu njihovog školovanja.