Top logo

logo 4

Top EU logo

petica sufinancira

Gradonačelnik Grada Požege primio pomoćnike u nastavi za školsku godinu 2018./2019.

Na početku nove školske godine u Gradskoj vijećnici 04. rujna 2018. godine gradonačelnik Grada Požege Darko Puljašić primio je pomoćnike u nastavi zaposlene kroz projekt „Petica za dvoje – IV. Faza“.
Nakon pozdrava Gradonačelnik Grada Požege je naznačio kako su u ovoj priči najvažnija djeca, te da želi da oni budu na prvom mjestu. Također je naveo da je projektom podignut standard Požeških osnovnoškolaca koje pomoćnici pokušavaju integrirati kako bi što lakše i bolje završili školu i bili pripremljeni za nastavak obrazovanja.
Projekt „Petica za dvoje – IV. faza“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ , a njegova ukupna vrijednost je 6.342.252,00 kuna. Uz pomoć projekta osigurano je 36 pomoćnika u nastavi za 41 učenika iz 3 osnovne škole kojima je Grad Požega osnivač a koje su ujedno i partneri u provedbi projekta. Osnovni cilj projekta je olakšati integraciju učenika s teškoćama u razvoju, njihovo emocionalno funkcioniranje, poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i kvalitetu njihovog školovanja.